Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс барысы